Съществуват много предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати по пътя към пълното налагане на възобновяемите енергийни източници. Централ- ното топлоснабдяване и охлаждане, в комбинация с възобновяеми енергийни източници...

Съществуват много предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати по пътя към пълното налагане на възобновяемите енергийни източници. Централното топлоснабдяване и охлаждане, в комбинация с възобновяеми енергийни източници, има огромен потенциала и може да спомогне за посрещането на нарастващите градски енергийни нужди, да подобри ефективността, да намали емисиите и да подобри качеството на въздуха на местно равнище.

Централното топлоснабдяване и охлаждане предлага икономичен и енергийно ефективен вариант за жилищни и търговски сгради. Доставката на централно отопление в момента обаче е доминирана от изкопаеми горива, като въглища и газ. Съществува значителен потенциал за усъвършенстване на съществуващите системи и създаване на нови мрежи, използващи твърди биогорива, слънчеви и геотермални технологии, но сегашното поколение технологии за централно отопление и охлаждане ще трябва да се развие в ново поколение. Технологията на централното топлоснабдяване трябва да се развие и да бъде гъвкава, за да бъде ефективно позиционирана в бъдещата интелигентна енергийна система.

Централното топлоснабдяване непрекъснато се променя и подобрява - докато първото поколение се основава на топлоподаването чрез пара, второто поколение започва да използва като топлоносител вода с температура над 100° C, третото поколение подобрява ефективността си с топлоносител вода при температури под 100 °C. Развитието на централното топлоснабдяване в четвърто поколение включва посрещане на предизвикателството за оптимизиране на използването на нискотемпературно разпределение на водата и ограничаване на разходите за инсталация и топлинни загуби. В допълнение към това, то трябва да използва възобновяемата енергия и отпадната топлина, за да ограничи въглеродните емисии и да намали замърсяването на въздуха.

Въпреки че някои от аспектите на концепцията за централното топлоснабдяване от четвърто поколение се прилагат в съществуващите системи за топлоснабдяване и днес, общото им изпълнение се очаква да започне след 2020 г.