Технология за контрол и комуникация SiDiO

SKU: Мащабируема система за контрол и комуникация

За енергиен мениджмънт Dalsia Brunata предлага комуникационна и управляваща технология, наречена SiDiO.

SiDiO е SCADA система за дистанционно управление и събиране на данни, за наблюдение и контрол на контролери на абонатни станции за централно отопление и охлаждане, ретранслатори и измервателни уреди.

Системата осигурява пълна видимост и инструменти за управление, за да подобри енергийната ефективност и производителността на мрежата. Мощните функции позволяват пълен контрол над всяка абонатна станция за отопление и охлаждане, осигурявайки по-минимално време за обслужване на съоръженията и ефективен анализ на няколко нива.

SiDiO предлага надеждно решение в реално време с ясна визуализация, което позволява на операторите и потребителите да проследяват и анализират всички важни данни в рамките на мрежата за централно отопление и охлаждане и да генерират персонализирани отчети с анализ на ефективността.


SiDiO осигурява основно наблюдение и управление на мрежата за централно отопление и охлаждане, като осигурява:

  • Постоянен и подробен мониторинг и анализ на модела на потреблението на енергия, който позволява откриване на възможности за по-добра рентабилност;
  • Цялостно управление на всяко свързано устройство, осигурявайки оптимизирано време за работа;
  • Конвенционални и дефинирани от потребителя анализи, показващи ефективността на различните компоненти и тяхното въздействие върху цялостната експлоатация.

SiDiO също така съдържа разширено 24-часово дистанционно наблюдение и контрол на контролери, ретранслатори и измервателни устройства. Отдалеченият достъп се основава на пренос на данни от GSM / GPRS, Интернет или PSTN.

Разработени са потребителски интерфейси с различни нива на достъп, за да контролират поотделно топлоподаването на всяка сграда, свързана към отоплителната мрежа.

SiDiO е мащабируемо решение. Системата може да функционира в рамките на една сграда, район или цял град. Системата позволява комуникация в реално време между обслужващото предприятие и потребителите. Актуалният софтуер позволява бърз и лесен достъп до наличните данни от контролния център и от регистрираните клиенти.

 

Документи

Запитване за оферта
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.