Комплексна инженерингова услуга

Комплексната услуга на Dalsia Brunata е цялостно решение за инвеститори, строителни предприемачи, технически изпълнители, строителни мениджъри и собственици на сгради, включваща проектиране, монтаж на енергийни мрежи и абонатни станции, измерване и управление на енергията.


Какво е включено в услугата?

  • Проектиране и съгласуване на топлопреносни мрежи
  • Изграждане на топлопреносни мрежи за централизирано топлоснабдяване с предварително изолирани тръби
  • Строителни и монтажни дейности
  • Абонатни станции за централно отопление
  • Система за управление на енергията
  • Ултразвукови топло-/стодомери
  • Водомери
  • Термостатични радиаторни вентили
  • Измерване и таксуване

Гаранционно обслужване

Dalsia Brunata предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване. Документацията за всеки продукт включва пълна информация за оборудването.

Документи

Запитване за оферта
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.