Измерване на топлинна енергия

Измерването на топлинната енергия и енергията за охлаждане е особено важно днес, когато цената на ресурсите достига своят максимум. Поради това, всеки потребител би искал да оптимизира потреблението си и да получава точни сметки. Основната цел на измерването е да позволи на абонатите да определят кога и колко енергия трябва да използват, за да контролират разходите си.

Като лицензополучател на датската фирма Brunata A/S успяваме да комбинираме гъвкави решения, да постигнем доверието в резултатите и да осъществим нашата визия да дадем възможност на клиентите да оптимизират ресурсите си. По отношение на измерването на потреблението на нашите клиенти, Dalsia Brunata е предпочитан професионалист по отношение на документацията за потреблението на ресурси и енергийната ефективност на всеки тип сграда.


Нашите решения за измерване обхващат:

  • Измерване на топлина, охлаждане, вода, енергия, електричество и влажност
  • Четене - дистанционно четене, посещения и онлайн
  • Софтуер - онлайн отчитане на сметки за измерване и консумация на консумация
  • Сервиз - разпределение на топлинните разходи, одит на инсталацията, поддръжка, калибриране и повторна проверка

Повече информация относно нашите услуги за измерване и таксуване можете да намерите на адрес: www.brunata.bg

Запитване за оферта
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.