Продуктите на Dalsia Brunata за централно охлаждане включват индивидулано проектирани охлаждащи модули и станцията за пренос на енергия Dalsia flexCool.

Продуктите на Dalsia Brunata за централно охлаждане включват индивидулано проектирани охлаждащи модули и станцията за пренос на енергия Dalsia flexCool.

Dalsia flexCool е нашата модулна станция за пренос на енергия, чиято основна функция е да осигурява въздушно охлаждане и студена вода за битови нужди във вашата сграда.

Dalsia flexCool може лесно да се настройва в зависимост от нуждите за охлаждане поради факта, че към главния модул могат да се добавят до четири модула, като се гарантира, че ефективността на преноса е висока. Тази функция намалява риска от замърсяване и увеличава температурните разлики при ниски товари.

Повече информация можете да намерите тук.