Централизираното охлаждане е разпределението на охлаждащата енергия обикновено под формата на охладена вода от централно енергийно предприятие до множество сгради чрез подземни тръби. Системите за централно охлаждане са до 40% по-ефективни от ...

Централизираното охлаждане е разпределението на охлаждащата енергия обикновено под формата на охладена вода от централно енергийно предприятие до множество сгради чрез подземни тръби. Системите за централно охлаждане са до 40% по-ефективни от децентрализираните охладителни системи. Освен това централизирането на охлаждащата инфраструктура компенсира необходимостта от механична стая във всяка сграда. Резултатът е:

  • До 40% подобряване на ефективността и оптимален комфорт
  • До 20% намаление на разходите през целия жизнения цикъл и намалена поддръжка
  • Лесно разширяване и технологични подобрения
  • Допълнение към строителната индустрия със зелен фокус и природни източници на енергия
  • Увеличаване на ефективността на използването на горива и намаляване на въглеродните емисии
  • Подобрено управление на съоръженията, без операции със сложни технически машини; Изисква се по-малко пространство за съоръжението;
  • По-ясна информация за разходите.

В Европа централното охлаждане е по-обичайно в обществените и административните сгради, хладилните складове, магазините, болниците. То подобрява производителността и стандарта на живот.

В страните с горещ климат, например тези от Персийския залив, приложението на централното охлаждане обхваща всички видове сгради, свързани с централната охладителната система, като жилищни сгради, офиси, търговски сгради, обществени сгради и др.